psihoterapeut i defektolog Ivana Sindjić

Terapijska sredstva koja se koriste u Playterapiji – psihoterapiji dece pokazala su mi se danas I kao sjajna nastavno-defektološka sredstva. Osim sto extremno zainteresuju I opuste decu, omogućila su i usvajanje nastavnih sadržaja o Spartancima I to poprilično lako. Uz to je toliko očigledno bilo moguće detektovati osećanja radosti, sreće I iznenđenja čak I kod dece sa nerazvijenim ekspresivnim govorom. Nisu bila potrebna nikakva cirkularna pitanja niti psihoterapijski upitnici da bi se uvidelo ko se kako oseća, ko sa kim zeli da stupa u interakciju I kakva je opsta emocionalna klima grupe (u suštini svaka kontinuirana grupa je poput male porodice sa sasvim specifičnom dinamikom). Pa nije lose spojiti play terapiju I defektologiju. Čini se kao dobitna kombinacija.

Dipl. Defektolog I sertifikovani psihoterapeut Ivana Sinđic 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *