Group of kids friends arm around sitting together

Psihoterapija dece i adolescenata jeste forma tretmana koja uključuje konverzaciju i interakciju izmedju terapeuta i deteta, terapeuta i porodice deteta. Dobra je mogućnost izbora jer pomaže deci i porodicama da razumeju problem, da naprave izmene u ponašanju i naprave pozitivne izmene u svojim životima. U zavisnosti od slučaja do slučaja,tretman medikamentima u kombinaciji sa psihoterapijom ili kombinacija samo različitih psihoterapijskih tehnika, defektoloških tehnika takodje daju svoj rezultat. Problemi na emocionalnom nivou u dečjem i adolescentskom uzrastu su specifični obzirom da se simptomi u velikom broju mogu razlikovati od onih kod odraslih, sasvim su specifični i često ne odgovaraju klasifikacijama i kliničkim slikama kod ljudi u odraslom dobu te se psihoterapeuti i psihijatri u sasvim specifičnom broju bave radom sa decom.
Tipovi psihoterapije učinkoviti u dečjem dobu jesu:

Porodična terapija (Eksploriše obrasce komunikacije i ponašanja, funkciju simptoma u porodičnom sistemu, daje podršku detetu i čitavoj porodici te nudi bolje, kvalitetnije, izmenjene obrasce ponašanja i komunikacije).

Terapija igrom (meni omiljena kao pristup detetu jer koristi lutke, crteže, igračke, blokove, ogledala ,igre i vežbe da pomogne detetu da prepozna, identifikuje i verbalizuje svoja osećanja.Kroz kombinaciju igre i razgovora pruža razumevanje i bolju organizaciju konflikata,osećanja i ponašanja u deteta.)

Grupna terapija (odvija se u formi više dece ili mladih klijenata koji se oslanjaju na vezu sa jednim terapeutom.bKoristi dinamiku grupe i manjih subgrupa unutar grupe za bolje razumevanje problema i učenje socijalnih veština.)

Kognitivno bihejvioralna terapija (terapeut uči dete da razne misli utiču na pojavu osećanja i raspoloženja koja opet izazivaju različita ponašanja kod deteta. Identifikuje obrasce razmišljanja kod deteta i omogućava mu da pronadje bolja rešenja).

Psihodinamička psihoterapija (pomaže otkrivanju obrazaca dečjeg ponašanja, mehanizme odbrane i odgovore na interne konflikte.)

Sa poštovanjem
Psihoterapijsko savetovalište Sindjić.

  • Psihoterapija Sindjic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *