EMDR PSIHOTERAPIJA (Cena 4500 dinara, trajanje 1 h.)

EMDR psihoterapija promenila je moj pogled kako na psihoterapijske metode koje sam pre susreta sa njom koristila, a tako i pogled na ljude i isceljivost čoveka. Šta je uopšte EMDR psihoterapijski pristup ? Desenzibilizacija i reprocesiranje pokretima očiju (EMDR) je psihoterapijski tretman koji je izvorno osmišljen da ublaži tegobe povezanu s traumatskim sećanjima (Shapiro). EMDR psihoterapijskom tehnikom uspešno se tretiraju razna stanja kao što su : loša slika o sebi , anksioznost, panični ataci, depresivna stanja , fobije kod odraslih i dece , posttraumatski stresni sindrom , gubici, razvod, raskid, smrt bliske osobe ,trauma nakon saznavanja preljube , preživljeno seksualno ili fizičko nasilje , ratne traume ili traume nakon saobraćajnih udesa i drugih nesreća.

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA (Cena 4500 dinara, trajanje 1 h.)

Individualna psihoterapija jeste proces koji se odvija između terapeuta i jedne osobe. Sistemski rad sa pojedincem podrazumeva rad sa različitim traumatskim iskustvima,uverenjima,načinima na koji individua moze prevazići svoja traumatska iskustva,formirati bolja uverenja ,uticati na sopstveni razvoj ,na svoj brak ili svoju porodicu i time izazvati promene u svom životu.

TERAPIJA ADOLESCENATA (Cena 4500 dinara, trajanje 1 h.)

Ovaj oblik terapije jeste uglavnom prilagođen specifičnosti promena koje pubertet,adolescencija i mladost podrazumevaju i rešavanju onih problema koji su vezani za mladalačko doba.

BRAČNA I PARTNERSKA TERAPIJA (Cena 5500 dinara, trajanje 1 h.)

Ovaj oblik psihoterapije podrazumeva rad na prevazilaženju različitih koflikata ,problema,nerazumevanja u bračnoj ili partnerskoj relaciji i pomaže u uspostavljanju boljih i adekvatnijih bračnih odnosa.

TERAPIJA RAZVODA (Cena 5500 dinara, trajanje 1 h.)

Ovaj oblik psihoterapije pomaže u onim bračnim relacijama gde je jedan od partnera ili su oba partnera donela odluku o razvodu.Podrazumeva uspešnije prevazilaženje i rešavanje mnogih pitanja koja se u razvodu pojavljuju kao sto su organizacija daljeg dovoljno dobrog roditeljstva pre svega,prevazilaženje psiholoških problema pri razvodu,konsultacije i organizacija na nivou finansijskog,psihološkog i roditeljskog funkcionisanja.

TERAPIJA PORODICE (Cena 5500 dinara, trajanje 1 h.)

Odvija se izmedju terapeuta i cele porodice. Podrazumeva izradu genograma,prevazilaženje starih i distunkcionalnih i uspostavljanje funkcionalnijih obrazaca funkcionisanja porodice

PSIHOTERAPIJA DECE (Cena 4500 dinara, trajanje 1 h.)

Podrazumeva uglavnom pristup kroz igru ili play terapiju. Kroz igru obradjuju se razliciti simptomi u dece (noćno mokrenje,strahovi,psihosomatski simptomi,agresivnost i drugi simptomi).

TERAPIJA ZAVISNOSTI (Cena 5500 dinara, trajanje 1 h.)

Podrazumeva prevazialženje svih oblika zavisnosti (kocka,alkohol,toksikomanija).Odvija se uglavnom u saradnji sa psihijatrom i uz podršku nekog ili svih članova porodice.

VR PSIHOTERAPIJSKI PRISTUP (Cena 4500 dinara, trajanje 1 h.)

Kognitivno bihejvioralni pristup različitim vrstama fobija ili u svrhu relaksacionih tehnika.

BRAČNA TERAPIJA NAKON PRELJUBE (Cena 5500 dinara, trajanje 1 h.)

Pristup bračnoj zajednici nakon saznavanja preljube koja se desila u braku razlikuje se od ostalih pristupa u bračnoj terapiji. Pomaže pojedincu koji je saznao za preljubu da prevaziđe traumatsko iskustvo kao i da u brak vrati poverenje i stabilizuje narušeno funkcionisanje bračnog para.