psihoterapija sindjic

psihoterapeut i defektolog Ivana Sindjic

prošetajte sajtom

Blog

...o svemu po malo... ... psihoterapija ...
UGAĐANJE NARCISU
Radila sam sa mnogim ljudima koji su prošli brak ili vezu sa osobom koja pati od narcisoidnog ili psihopatskog poremećaja ličnosti. Uvek je u tim...
procitajte... "UGAĐANJE NARCISU"
NARCISTIČKI CIKLUS ZLOSTAVLJANJA
Narcisoidni poremećaj ličnosti karakteriše uvećano osećanje samouvažavanja , gordosti i jedinstvenosti uz nedostatak empatije prema drugima . Narcisoidni poremećaj ličnosti o kome se danas puno...
procitajte... "NARCISTIČKI CIKLUS ZLOSTAVLJANJA"
UDALJENOST U BRAKU
Već duže vreme , možda i deceniju osećate veliku udaljenost sa vašim bračnim ili vanbračnim partnerom? Ni sami niste sigurni kako je do tog stanja...
procitajte... "UDALJENOST U BRAKU"

savetovališta…

* INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Individualna psihoterapija jeste proces koji se odvija između terapeuta i jedne osobe.Sistemski rad sa pojedincem podrazumeva rad sa različitim traumatskim iskustvima,uverenjima,načinima na koji individua moze prevazići svoja traumatska iskustva,formirati bolja uverenja ,uticati na sopstveni razvoj ,na svoj brak ili svoju porodicu i time izazvati promene u svom životu.

* TERAPIJA ADOLESCENATA

Ovaj oblik terapije jeste uglavnom prilagođen specifičnosti promena koje pubertet,adolescencija i mladost podrazumevaju i rešavanju onih problema koji su vezani za mladalačko doba.

* BRAČNA I PARTNERSKA TERAPIJA

Ovaj oblik psihoterapije podrazumeva rad na prevazilaženju različitih koflikata ,problema,nerazumevanja u bračnoj ili partnerskoj relaciji i pomaže u uspostavljanju boljih i adekvatnijih bračnih odnosa.

* TERAPIJA RAZVODA

Ovaj oblik terapije pomaže u onim bračnim relacijama gde je jedan od partnera ili su oba partnera donela odluku o razvodu.Podrazumeva uspešnije prevazilaženje i rešavanje mnogih pitanja koja se u razvodu pojavljuju kao sto su organizacija daljeg dovoljno dobrog roditeljstva pre svega,prevazilaženje psiholoških problema pri razvodu,konsultacije i organizacija na nivou finansijskog,psihološkog i roditeljskog funkcionisanja.

* TERAPIJA PORODICE

Odvija se izmedju terapeuta i cele porodice.Podrazumeva izradu genograma,prevazilaženje starih i distunkcionalnih i uspostavljanje funkcionalnijih obrazaca funkcionisanja porodice

* PSIHOTERAPIJA DECE

Podrazumeva uglavnom pristup kroz igru ili play terapiju. Kroz igru obradjuju se razliciti simptomi u dece (noćno mokrenje,strahovi,psihosomatski simptomi,agresivnost i drugi simptomi).

* TERAPIJA ZAVISNOSTI

Podrazumeva prevazilžzenje svih oblika zavisnosti (kocka,alkohol,toksikomanija).Odvija se uglavnom u saradnji sa psihijatrom i uz podršku nekog ili svih članova porodice.

*VR PSIHOTERAPIJSKI PRISTUP

Kognitivno bihejvioralni pristup različitim vrstama fobija ili u svrhu relaksacionih tehnika.

Naš prostor za psihoterapiju
Tel : 061 258 8274

Blog

...o svemu po malo... ... roditeljstvo ...
NARCISOIDNOST MAJKE KAO POREMEĆAJ RODITELJSTVA
Kada se dete rodi ,očekujemo da će majka adekvatno brinuti o detetu u skladu sa svojim roditeljskim kapacitetom koji u tom momentu počinje da se...
procitajte... "NARCISOIDNOST MAJKE KAO POREMEĆAJ RODITELJSTVA"
AUTIZAM KOD DECE I MMR VAKCINA
(Verujem-ne verujem.) MMR vakcina Danjašnica određuje misaone tokove urbanog čoveka i žene. Razmatrajući neuroze današnjice moram da se osvrnem na knjigu našeg najpriznatjeg psihijatra Vladete...
procitajte... "AUTIZAM KOD DECE I MMR VAKCINA"
DETE ,VRTIĆ I PREDŠKOLSKI PROGRAM
Dete od polaska u vrtić dobija mnoge koristi za svoj razvoj. Kada se donosi odluka o tome da li je dete spremno za polazak u...
procitajte... "DETE ,VRTIĆ I PREDŠKOLSKI PROGRAM"