psihoterapija sindjic

psihoterapeut i defektolog Ivana Sindjic

prošetajte sajtom

Blog

...o svemu po malo... ... psihoterapija ...
EMETOFOBIJA
Emetofobija je strah da će neko u vašoj blizini povratiti ili da ćete i sami povratiti. Emetofobija se definiše kao snažan i iracionalan strah od...
procitajte... "EMETOFOBIJA"
KAKO NE ČINITI ZLOČINE PREMA SEBI ?
Danas mnogi pričaju o ljubavi prema sebi. Lako se može koncept ljubavi prema sebi zameniti za nešto narcistično, samoljubivo, sebično.Posebno ako ste žena.U našoj kulturi...
procitajte... "KAKO NE ČINITI ZLOČINE PREMA SEBI ?"
DETE ,VRTIĆ I PREDŠKOLSKI PROGRAM
Dete od polaska u vrtić dobija mnoge koristi za svoj razvoj. Kada se donosi odluka o tome da li je dete spremno za polazak u...
procitajte... "DETE ,VRTIĆ I PREDŠKOLSKI PROGRAM"

savetovališta…

* INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Individualna psihoterapija jeste proces koji se odvija između terapeuta i jedne osobe.Sistemski rad sa pojedincem podrazumeva rad sa različitim traumatskim iskustvima,uverenjima,načinima na koji individua moze prevazići svoja traumatska iskustva,formirati bolja uverenja ,uticati na sopstveni razvoj ,na svoj brak ili svoju porodicu i time izazvati promene u svom životu.

* TERAPIJA ADOLESCENATA

Ovaj oblik terapije jeste uglavnom prilagođen specifičnosti promena koje pubertet,adolescencija i mladost podrazumevaju i rešavanju onih problema koji su vezani za mladalačko doba.

* BRAČNA I PARTNERSKA TERAPIJA

Ovaj oblik psihoterapije podrazumeva rad na prevazilaženju različitih koflikata ,problema,nerazumevanja u bračnoj ili partnerskoj relaciji i pomaže u uspostavljanju boljih i adekvatnijih bračnih odnosa.

* TERAPIJA RAZVODA

Ovaj oblik terapije pomaže u onim bračnim relacijama gde je jedan od partnera ili su oba partnera donela odluku o razvodu.Podrazumeva uspešnije prevazilaženje i rešavanje mnogih pitanja koja se u razvodu pojavljuju kao sto su organizacija daljeg dovoljno dobrog roditeljstva pre svega,prevazilaženje psiholoških problema pri razvodu,konsultacije i organizacija na nivou finansijskog,psihološkog i roditeljskog funkcionisanja.

* TERAPIJA PORODICE

Odvija se izmedju terapeuta i cele porodice.Podrazumeva izradu genograma,prevazilaženje starih i distunkcionalnih i uspostavljanje funkcionalnijih obrazaca funkcionisanja porodice

* PSIHOTERAPIJA DECE

Podrazumeva uglavnom pristup kroz igru ili play terapiju. Kroz igru obradjuju se razliciti simptomi u dece (noćno mokrenje,strahovi,psihosomatski simptomi,agresivnost i drugi simptomi).

* TERAPIJA ZAVISNOSTI

Podrazumeva prevazilžzenje svih oblika zavisnosti (kocka,alkohol,toksikomanija).Odvija se uglavnom u saradnji sa psihijatrom i uz podršku nekog ili svih članova porodice.

Naš prostor za psihoterapiju
Tel : 061 258 8274

Blog

...o svemu po malo... ... roditeljstvo ...
DETE ,VRTIĆ I PREDŠKOLSKI PROGRAM
Dete od polaska u vrtić dobija mnoge koristi za svoj razvoj. Kada se donosi odluka o tome da li je dete spremno za polazak u...
procitajte... "DETE ,VRTIĆ I PREDŠKOLSKI PROGRAM"
ŠTA RADI DEFEKTOLOG ?
Postoje neka zanimanja za koje sam sigurna da važi jedno specifično pravilo. Da biste ih obavljali morate biti u načelu prvenstveno human čovek. Morate imati...
procitajte... "ŠTA RADI DEFEKTOLOG ?"
ELEKTRA KOMPLEKS I ZAŠTO JE ZNAČAJAN ZA LIČNOST DEVOJČICA
Elektra kompleks kod devojčica jeste na neki način pandan Edipovom kompleksu kod dečaka . Elektra kompleks čini se dosta teži za razumevanje , a i...
procitajte... "ELEKTRA KOMPLEKS I ZAŠTO JE ZNAČAJAN ZA LIČNOST DEVOJČICA"