Kako se rešiti neurotskih telesnih simptoma?

Telesni simptomi su sve senzacije koje dolaze iz našeg tela i koje mi osećamo. Oni nisu problem sami po sebi već njihova obrada tj. naknadni zaključak, koji pojedinac donese nakon što ima neke telesne simptome.

Lista telesnih simptoma u neurotskim poremećajima je pozamašna, kreće se od vrtoglavice, intenzivno lupanja srca, rasta krvnog pritiska, može da dodje do osećaja praznine u stomaku, zatim osećaj labavih ili krutih nogu, nemogućnost ustajanja,…Svako ima spektar svojih telesnih simptoma i na taj način reaguje uz manje oscilacije, suštinski telesni simptomi se zadrzavaju kod pojedinca. Oni su biološka reakcija, fiziološki proces koji se stvarno odvija u našem telu. Uzmimo za primer najčešću emociju straha, dakle svi gore spomenuti telesni simptomi su prilikom senzacije straha mogu se mogu osetiti, koja je njihova svrha? Svrha telesnih simptoma je da odrade posao za koji su predodredjeni, a to je da se u strahu čovek ponaša tako što će da se bori ili tako što će da beži. I jedna i druga reakcija su biološki mehanizmi koji su dati kao prirodna posledica straha. U oba slučaja neophodno je da se telesni simptomi aktiviraju kako bi došlo do brze reakcije, pa tako da ako bežimo moramo da aktiviramo grupe velikih mišića, krv će početi da struji, broj otkucaja srca se povećava, krvni sudovi se skupljaju,… i sve to je funkcionalno samo je problem što kod neurotskih poremećaja ne postoji objektivan izvor opasnosti, pa ne možemo da se usredsredimo na borbu ili beg već smo jednostavno u tom rascepu i u tom trenutku telesni simptomi počinju da se tumače na drugačiji način. Oni se najčešće inetrpretiraju katastrofalno i dolazi do pogrešnih zaključaka .
Kako kontrolisati telesne simptome se suštinski svodi na tri stvari: prva i osnovna stvar, pre bilo koje tehnike, je trpljenje telesnih simptoma i da naučimo da tolerišemo simptome koji u suštini nisu opasni, druga stvar su vežbe disanja kao tehnika i treća stvar je relaksacija, progresivna mišićna relaksacija. Ove dve stvari možete naći na sajtu kao aplikacije za android: https://www.psiholosko-savetovaliste.com

Sva pitanja i nedoumice koje imate možete postaviti na forumu: https://kabinetagora.rs/forum/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *