Dobar psihoterapeut

1.Ima odgovarajuće obrazovanje. To podrazumeva da je završio fakultet humanističke orjentacije (psihologiju,defektologiju,medicinu,andragogiju),a da je nakon završenog fakulteta , završio još četiri godine edukacije za psihoterapeuta određenog pravca.

2.U relaciji sa vama pokazuje prihvatanje, toplotu i empatiju. Fokusiran je na vas i vašu dobrobit , a ne na sebe. Dobar terapeut mora razviti veštinu tokom svoje edukacije i prakse da se u trajanju seanse potpuno odvoji od sopstvenih problema i sadržaja i fokusira isključivo na vaše. Ukoliko to ne uspeva , jednostavno nije za ovaj posao.

3.Ne uzima u rad previše klijenata dnevno. Ukoliko neko radi psihoterapiju sa ljudima mora biti sposoban da prekine u toku radnog vremena da se u potpunosti bavi sobom i svojim mislima i planovima kako bi bio skoncentrisan na druge. Kada bi terapeut previše sati na dan bio fokusiran na druge on bi potpuno sagoreo i profesionalno pregoreo.Pitanje je koliko bi uspešno mogao da sluša i da se bavi nekim drugim recimo šesti sat u toku radnog vremena.Verujte, jako teško i sa puno manje kvaliteta. Pitanje je koliko bi vas uopšte mogao i saslušati zbog svoje iscrpljenosti jer je uloga terapeuta izuzetno zahtevna . Zbog toga je dozvoljeno bar u porodičnoj psihoterapiji raditi sa dve , samo eventualno tri osobe ,para ili porodice dnevno.

4.Sposoban je da sa vama uspostavi alijansu i kooperaciju .To ćete prepoznati po tome što imate dobar osećaj da vas dvoje radite zajedno na postizanju ciljeva koje ste zajedno postavili, a tiču se klijentovog (vašeg) života i napretka.

5.Ulaže napor da u potpunosti razume ono što govorite i ono što osećate .

6.Poseduje veštinu da vam objasni vaše simptome tako da ih možete bolje razumeti .U stanju je da vam pruži objašnjenje o tome koji su faktori najverovatnije u vezi sa nastankom i održavanjem vaših simptoma. Predlaže vam šta možete učiniti u vezi sa redukovanjem simptoma. Pomaže vam da se simptomi postepeno redukuju.

7. Zainteresovan je za vaš napredak i povremeno proverava vaš napredak .Daje vam svoje viđenje toga kako napredujete. Ukoliko ne napredujete adekvatno može predložiti promenu strategija rada.

8. Motiviše vas ka razmišljanju da možete poboljšati vaš život. Na primer ukoliko patite od depresije , anksioznosti ili ste doživeli traumu može vam se činiti da vaš život više nema smisla i da je vaš život loš .Dobar terapeut će vam pomoći da povratite veru u sebe i u to da vaš život ipak ima smisla.

9.Kontinuirano nastavlja da se edukuje u oblasti psihoterapije i po završenom programu četverogodišnje edukacije za psihoterapeuta. (Kroz razmenu iskustava sa drugim psihoterapeutima, kroz konstantno čitanje psihoterapijske literature ,kroz razne seminare .)

Sa poštovanjem
psihoterapijsko savetovalište Sinđić
Tel : 061 258 8274

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *