psihoterapija Zemun
psihoterapija Zemun, savetovalište Sinđić

Niko od nas nije baš potpuno racionalan niti potpuno prepušten osećanjima.Jedan od velikana porodične sistemske terapije čijem sam pravcu jako naklonjena jeste Murray Bowen.On je sposobnost da odvajamo osećanja od misli nazvao intrapsihička diferencijacija selfa ili diferencijacija samoga sebe.Manje diferencirani ljudi imaju probleme kada ih se zamoli da izraze svoje misli. Oni postaju preplavljeni emocijama i imaju teškoće da misle logički.Više diferencirani ljudi nisu zapravo ljudi koji potiskuju osećanja ,nego umeju jako dobro da odvoje svoja osećanja od svojih misli i da shodno tome izaberu logičke aktivnosti.Kod manje diferenciranih osoba često će postupci biti bazirani na osećanjima,a time će napraviti češće i neke nelogične izbore u životu,češće će imati razne emocionalne ispade kada npr.prasnu, nekoga uvrede pa se kasnije izvinjavaju i tome slično.Postoji i interpersonalna diferencija sebe ili selfa.To znači da su neki ljudi više, a neki manje sposobni da odvoje sebe od drugih i relacija sa drugima.Manje self diferencirani ljudi dakle imaju izraženu potrebu da budu stalno sa drugima, manje su u mogućnosti da podnesu samoću, da donose odluke samostalno i bez konsultacije sa značajnim drugima kao što su članovi porodice na primer. Kako postati “svoja” osoba ili kako postati osoba sa dobrom diferencijacijom sebe ? Tako što ćemo se truditi da sebe što više uvežbamo u razdvajanju misli i osećanja, pokušati da uvežbamo sebe da svoje akcije baziramo više na logici nego na osećanjima jer osećanja nisu baš uvek dobar vodič ka odlukama koje su za nas najbolje i u skladu sa ljubavlju i podržavanjem sebe i svog napretka, tako što ćemo se truditi da odluke donosimo što je više moguće samostalno ili ukoliko je baš neophodno uz konsultacije sa drugima ali nikako tako što ćemo izbegavati da odlučujemo sami.Takođe svoju self diferencijaciju ćemo podstaći i time što ćemo imati vreme samo za sebe,a imati i vreme sa drugim ljudima. Vreme koje konstruktivno upražnjavamo sami vodi nas zapravo ka većoj autonomiji i manjoj zavisnosti od drugih ljudi. U tome opet ne treba ni preterivati nego upravo naći dobar ili veći balans između sebe i između onih sa kojima živimo,radimo i bivamo.Diferencijacija sebe jeste zapravo put ka većoj zrelosti ličnosti.

psihoterapija Sindjic
Psihoterapijsko savetovalište Siniđić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *