mother

Porodice sa osobom koja ima narcistički poremećaj ličnosti imaju svoju specifičnu dinamiku. Ne treba niti glorifikovati pojam “majka” kao univerzalno dobar jer među majkama postoje I narcistične majke, a takođe I neke druge vrste majki koje ne doprinose dobro razvoju deteta . Znam da bi pojam “majka” trebao da bude svetinja ali nije to uvek u skladu sa istinom mada ima jako puno divnih majki. Narcististične majke? Znate one koje su stalno besne I ljute bez razloga I sa razlogom na svoju decu? One koje su kritikujće, koje ne hvale decu, koje decu odvajaju na “dobro” i” loše “dete. One koje svoju decu često ponižavaju. Posebno je težak odnos kćerke I narcistične majke. U već odrasle devojke ili žene (ćerke narcistične majke) formira se mučni vrtlog osećanja koji se očituje u smanjenom samopouzdanju, neveri u sebe, osećaju da drugima mora da udovolji, a istovremeno I ne može da im udovolji. Mučni vrtlog besa, krivice, tuge, neverovanja u sebe. Ona sebe ne vidi najčesće dobro nego iskrivljeno jer je dobijala od majke “iskrivljena ogledala” da se u njima ogleda I da sebe posmatra kao nekoga ko ne vredi dovoljno, a zapravo vredi. Majke, hvalite svoju decu, hvalite svoje ćerke I time doprinosite njihovom samopouzdanju,neizmerno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *